Demo
  • Ролята на Интернет

Ролята на Интернет

Явленията трафик на хора и каналджийство на мигранти и бежанци претърпяха изключително бързо развитие през последните години поради необходимостта от приспособяване към постоянно порменящите се геополитически, технологичен и социален контексти. Елемент на това приспособяване е и засилената употреба на Интернет в различните етапи на трафикирането и каналджийството (напр. набирането на жертви, тяхното транспортиране и в случаите на трафик на хора, тяхното експлоатиране) както в страните на произход, така и в страните на пристигане.

Ролята на Интернет в процесите на трафик на хора се признава и от изследователите. Екип от специалисти, ангажиран от Съвета на Европа, изразява становището, че „Интернет индустрията и секс индустрията са тясно взаимосвързани, а обхватът, обемът и съдържанието на материалите в Интернет, които насърчават към участие или въвличат в трафик на хора с цел сексуална експлоатация … са без аналог“.

Подчертава се как Интернет подпомага трафикантите, поради „бързината, с която свърза купувачите на платени сексуални услуги с жертви на трафик, като едновременно с това осигурява дистанция на извършителя от самото криминално деяние“ (Доклад на Изследователската служба към Конгреса, САЩ, 2011).

От друга страна, използването на новите технологии в процесите на каналджийство на мигранти и бежанци не е било обект на много изследвания, поради което е налице спешна нужда от задълбочаване на познанията по темата. Както бе подчертано по време на Специалната среща на Европейския съвет на 23 април 2015 г. по повод каналджийството на мигранти, Европейският съюз възприема като приоритет „използването на ЕВРОПОЛ за откриване и искане за отстраняване на съдържание, посредством което трафиканти привличат мигранти и бежанци, в съответствие с националните конституции“.