Demo
  • Партньори

Партньори

КООРДИНАТОР

eCrime – ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, УНИВЕРСИТЕТЪТ В ТРЕНТО

eCrime unitn

“еCrime – ИКТ, право и криминология” е водеща изследователска група от Юридическия факултет на Университета в Тренто, работеща в сферата на науките за престъпността и сигурността, координирана от Андреа Ди Никола, асистент по криминология и член на Юридическия факултет. eCrime провежда приложни изследвания в областта на престъпността и сигурността във времена на информационно общество, с изявен мултидисциплинарен акцент (криминология, право, статистика, математика, компютърни науки). От създаването си през 2011 г., групата eCrime е реализирала 12 европейски изследователски проекта, с което е получила финансиране в размер около 3 млн. Евро. Основен фокус на изпълнените проекти обхващат темите организирана престъпност, фармацевтични престъпления, фалшифициране, трафик на хора и каналджийство на мигранти и търсещи закрила лица, измами, престъпления с лични данни, ИКТ и градска сигурност, откриване на престъпление, преди то действително да е извършено (predictive policing) и откриване на престъпление по отношение на градската сигурност, преди то действиетелно да е извършено (predictive urban security).

www.ecrime.unitn.it  www.unitn.it

ПАРТНЬОРИ

ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА

CSD

Създаден в края на 1989 г., Центърът за изследване на демокрацията е интердисциплинарен институт, който работи за развитието на демократичните ценности и пазарната икономика. Центърът е независима организация, която подкрепя процеса на реформи в България чрез мобилизиране на гражданското общество и въздействие върху обществените политики. Сред основните цели на Центъра са да осигури институционална среда за формиране на ефективни обществени политики за добро управление, спазване на основните права и свободи и активна роля на България в европейските интеграционни процеси. Посредством обединяване на усилия за социална промяна и създаване на нови партньорства, Центърът се утвърди не само като генератор на идеи, а и като активен участник във формирането и осъществяването на редица обществени политики. Повече от десетилетие Центърът фокусира изследователската си работа върху ключови теми като организирана престъпност, наказателно правосъдие и полиция. В сътрудничество с правителствени агенции и неправителствени организации, Центърът е провел множество изследвания и регулярни проучвания на криминалните пазари и дейности.

www.csd.bg

УНИВЕРСИТЕТЪТ В ТИЙСАЙД

Print

В Университета в Тийсайд (Мидълзбро – Великобритания) изследвания в сферата на криминалистиката се извършват от Центъра за реалистка криминология в Тийсайд. Работата на Центъра демонстрира принадлежност към течението на криминологичния реализъм, разбиран като интелектуалното изобразяване на света по начини, които представляват неговото реално съществуване. Д-р Георгиос Антонополус, професор по криминология и член на Центъра, е партньор на проекта.

www.tees.ac.uk