Demo
  • Valoarea adăugată a Proiectului pentru UE

Valoarea adăugată a Proiectului pentru UE

Pentru a face față realității infracționale transnaționale constituite de traficul de persoane și introducerea ilegală a migranților și refugiaților, o abordare multidisciplinară și supranațională constituie o valoare adăugată fundamentală în lansarea strategiilor și intervențiilor de combatere a fenomenului.

În acord cu această viziune, Proiectul www.surfandsound.eu contribuie la lupta împotriva traficului de persoane și a introducerii ilegale de migranți și refugiați prin intermediul colectării de conținut și informații de pe web-ul vizibil/întunecat într-un context transnațional, care nu este nici prea larg (implicând astfel prea mulți factori influențatori), nici prea îngust (riscând să nu fie reprezentativ/de încredere).

Începerea cu câteva state membre ale UE cheie (Bulgaria și România, două țări de origine/tranzit și Italia și Marea Britanie, două țări de destinație) este cea mai bună opțiune, datorită diferențelor de limbă, forme și sectoare ale exploatării etc. care trebuie explorate în primă instanță, iar apoi monitorizate, pentru a înțelege dinamicile traficului de persoane și a introducerii ilegale de migranți, în scopul de a lansa și transfera contramăsuri eficiente la nivelul UE.

Valoarea adăugată pentru UE va fi posibilitatea de a transfera rezultatele Proiectului la nivelul tuturor statelor membre, în așa fel încât autoritățile naționale, autoritățile responsabile cu aplicarea legilor, ONG-urile și alte instanțe cheie (ex. angajatori, cetățeni, instituții locale) să poată utiliza instrucțiunile menționate mai sus în acțiuni anti-trafic de persoane și anti-introducere ilegală de persoane.

Pentru a garanta utilitatea maximă a metodologiei și adaptarea acesteia la nivelul UE, rezultatele Proiectului din Bulgaria, România, Italia și Marea Britanie vor fi transmise actorilor și instituțiilor cheie și vor contribui la stimularea de dezbateri academice/operative pe temele prevenirii și gestionării, dar și a diseminării de informații cu privire la fenomenele de trafic de persoane și introducere ilegală de migranți și refugiați politic.