Demo
  • Rolul internetului

Rolul internetului

Traficul de persoane și introducerea ilegală a migranților au evoluat în ultimii ani, adaptându-se contextelor geopolitice, tehnologice și sociale în continuă schimbare. În momentul de față, aceste activități infracționale implică o utilizare masivă a internetului în diverse stadii ale procesului (mai precis în recrutare, transport, iar, pentru traficul de persoane – exploatare), atât în țările de origine, cât și în cele de destinație.

Rolul internetului în traficul de persoane este amplu recunoscut în comunitatea cercetătorilor fenomenului. Un grup de specialiști angajat de Consiliul Europei a descoperit că „industria internetului și industria sexului sunt strâns interconectate, iar întinderea, volumul și conținutul pe internet care promovează sau facilitează traficul de persoane doar pentru exploatare sexuală… sunt fără precedent”.

S-a evidențiat cum internetul facilitează rolul traficanților, întrucât „pune în legătură rapid cumpărătorii de servicii sexuale cu victimele traficului de persoane, în același timp distanțând făptașii de tranzacția infracțională”. (Raport de Cercetare al Congresului, SUA, 2011).

Pe de altă parte, domeniul folosirii tehnologiei în introducerea ilegală a migranților sau refugiaților este mai puțin explorat, iar nevoia îmbunătățirii cunoștințelor pe această temă este urgentă. Spre exemplu, așa cum a fost subliniat în cadrul Reuniunii extraordinare a Consiliului European din 23 aprilie 2015 pe tema introducerii ilegale a migranților, Uniunea Europeană consideră că este o prioritate să utilizeze „EUROPOL pentru a depista și solicita, în conformitate cu constituțiile naționale, îndepărtarea de pe Internet a conținutului utilizat de traficanți pentru a atrage migranți și refugiați”.