Demo
  • Proiectul

Proiectul

Problema

Traficul de persoane și introducerea ilegală a migranților au evoluat în ultimii ani, adaptându-se contextelor geopolitice, tehnologice și sociale în continuă schimbare. În momentul de față, aceste activități infracționale implică o utilizare masivă a internetului în diverse stadii ale procesului (mai precis în recrutare, transport, iar, pentru traficul de persoane – exploatare), atât în țările de origine, cât și în cele de destinație. În consecință, este necesară explorarea acestor noi căi ilegale pe web și îmbunătățirea cunoștințelor cu privire la modul în care internetul și rețelele sociale sunt folosite în varii stadii ale traficării, pentru a genera metode inovative de prevenție și combatere.

Proiectul

Proiectul european www.surfandsound.eu are drept scop îmbunătățirea cunoștințelor cu privire la utilizarea internetului (inclusiv a rețelelor sociale) în traficul de persoane și în introducerea ilegală de migranți și refugiați, precum și diseminarea acestor cunoștințe în cadrul unor workshop-uri destinate autorităților publice responsabile cu aplicarea legilor și organizațiilor non-guvernamentale, campanii de conștientizare și nu numai.

Mai detaliat, obiectivele specifice sunt:

  • Explorarea web-ului vizibil/web-ului întunecat, în scopul creionării unui protocol de cercetare cu privire la utilizarea internetului în traficul de persoane și în introducerea ilegală a migranților și a refugiaților în două țări de origine (Bulgaria și România) și în două țări de destinație (Italia și Marea Britanie), prin identificarea conținutului cu potențial de risc și alte abuzuri derulate pe internet (ex. utilizarea chat-ului, VOIP) în traficul de persoane și introducerea ilegală de migranți sau refugiați;
  • Utilizarea protocolului de cercetare pentru colectarea și organizarea unui volum considerabil de date de pe internet;
  • Înțelegerea rolului internetului în procesele de trafic de persoane și de introducere ilegală a migranților și refugiaților prin intermediul analizei datelor obținute, în scopul de a: elabora instrucțiuni în identificarea conținutului web cu potențial de risc sau a altor practici abuzive pe internet (ex. utilizarea chat-ului, a VOIP) în traficul de persoane și introducerea ilegală a migranților și a refugiaților; a crea campanii de conștientizare, în scopul reducerii victimizării și activităților de trafic de persoane; a alerta utilizatorii de internet; a disemina cunoștințele și instrucțiunile obținute prin intermediul unor workshop-uri, dar și al altor activități, în rândul agențiilor responsabile cu aplicarea legilor și a ONG-urilor implicate în prevenția și combaterea traficului de persoane și a introducerii ilegale de migranți sau refugiați.