Demo

Surf and Sound

Подобряване и споделяне на знанието за ролята
на Интернет в процеса на трафика на хора.

Повече за проекта

ISEC 2013 Action Grants (HOME\2013\ISEC\AG\THB)

Demo

Трафик на хора
vs Каналджийство


Прочетете повече
Demo

Ролята
на Интернет


Прочетете повече
Demo

Добавена стойност
на проекта
в европейски мащаб


Прочетете повече


CEO Image

#1

"Всички, които се занимават с това, както и аз, използват Интернет и мобилни апликации“

Трафикант

CCO Image

#2

"Ще се осмеля да кажа, че сайтовете за запознанства се използват основно за набиране на момичета за „работа“ в чужбина“

Трафикант

CEO Image

#3

"Първоначалното общуване беше по телефона. Тя ми каза, че мога да проверя страницата им във Фейсбук, за да се уверя, че всичко е законно“

жертва на трафик

CCO Image

#4

"Видяхме, че на територията на страната жените се свързват и организират придвижването си през Фейсбук контакти“

НПО

численост

жени

76% от установените жертви на трафик на хора са жени.

деца

15% от установените жертви на трафик на хора са деца.

граждани на ЕС

65% от установените жертви на трафик между 2013 и 2014 година са граждани на ЕС.

услугите на каналджии

Средно 70% от мигрантите и търсещите убежище лица, които влизат в Европа, използват услугите на каналджии.

Партньори

eu